PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice
Polska

PGO S.A. Pioma-Odlewnia Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Romana Dmowskiego 38
97-300 Piotrków Trybunalski
Polska

Tel.: +48 44 648 95 78
Fax: +48 44 649 22 32
E-mail: pioma-odlewnia@pgosa.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
KRS 0000305325 | Regon: 590722383 | NIP: 771-23-74-309
Wysokość kapitału zakładowego: 96.300.000,00 zł – wniesiony w całości

Kontakt

PGO S.A.
ul. Tysiąclecia 101
40-875 Katowice, Polska

PGO S.A. Pioma-Odlewnia Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Romana Dmowskiego 38
97-300 Piotrków Trybunalski, Polska

KRS 0000305325
Regon: 590722383
NIP: 771-23-74-309

Tel.: +48 44 648 95 78
Fax: +48 44 649 22 32
E-mail: pioma-odlewnia@pgosa.pl

Wyślij zapytanie

ico_gplus